Kancelaria Notarialna
Dariusz Wojciech RZADKOWSKI,
Aleksandra RZADKOWSKA-KAPŁAN S. C.

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Dariusz Wojciech

Rzadkowski

NOTARIUSZ

Aleksandra

Rzadkowska-Kapłan

ZASTĘPCA NOTARIALNY

Rafał

Grygierzec

ZASTĘPCA NOTARIALNY

Nikodem

Wieczorek

ul. Cieszyńska 8
43-300

Bielsko-Biała

tel.:
33 811 79 77
33 815 19 99
33 812 68 99


tel. kom:
693 904 988
606 400 888
www:
notariusze-bielsko.pl
Godziny pracy:
  • poniedziałek: 8:30 - 16:00
  • wtorek: 8:30 - 16:00
  • środa: 8:30 - 16:00
  • czwartek: 8:30 - 16:00
  • piątek: 8:30 - 15:00
  • poniedziałek, wtorek, środa do godz. 18:00 po wcześniejszym umówieniu oraz w każdą sobotę po wcześniejszym umówieniu

O KANCELARII

Kancelaria Notarialna powstała z chwilą reprywatyzacji notariatu polskiego tj. od 1 stycznia 1992 roku, pierwotnie jako Kancelaria jednoosobowa, a tworzący ją notariusz był uprzednio notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Bielsku-Białej, który wykształcił liczne pokolenia swoich następców i Kolegów w tym zawodzie.

Od czerwca 2000 roku Kancelaria została rozszerzona o drugiego wspólnika, który przeszedł pełną notarialną drogę przygotowania do zawodu notariusza przez aplikację i asesurę. W okresie od lutego 2008 roku, z dwuletnią przerwą, Kancelaria funkcjonuje jako Kancelaria licząca dwóch notariuszy (najliczniejsza kadrowo w Bielsku-Białej) to jest obecnie Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego i Aleksandrę Rzadkowską-Kapłan.

Kancelaria zatrudnia też dwóch aplikantów notarialnych (na aplikacji etatowej) i kolejnego młodego prawnika, nie będącego aplikantem.

Zespół pracowników Kancelarii poza wymienionymi ostatnio prawnikami liczy także pięciu kolejnych pracowników, z których większość zatrudniona jest w Kancelarii nieprzerwanie od 20 lat, co skutkuje ogromnym doświadczeniem, wiedzą, a także bardzo ułatwia profesjonalny dostęp do usług naszej Kancelarii jej Klientom i zapewnia nie tylko kompleksową, bezpieczną i adresowaną indywidualnie do każdego Klienta obsługę prawną, zabezpieczającą interesy osób, zwracających się do nas o dokonanie najszerzej z możliwych gamy czynności notarialnych.

Dwóch spośród trzech prowadzących Kancelarię notariuszy posiada doświadczenia w pracy Samorządu Notarialnego, w tym jeden tworzący ten samorząd od momentu jego reprywatyzacji na szczeblu Izby Notarialnej w Katowicach oraz Krajowej Rady Notarialnej nieprzerwanie pełniąc funkcję wizytatora Izby Notarialnej w Katowicach, od 2001 do 2017 roku reprezentował Polskę w najściślejszych strukturach władz światowej organizacji notariuszy (Międzynarodowej Unii Notariatu), pozostając nadal Honorowym Członkiem Rady Dyrektorów tej Unii, będąc jednocześnie jej indywidualnym Członkiem (Organizacja ta, oprócz 87 notariatów krajowych grupujących ponad półmilionową rzeszę notariuszy tzw. łacińskich dopuszcza w pewnych warunkach także indywidualne członkostwo poszczególnych notariuszy).

Kancelaria prowadzi obsługę także w języku angielskim i francuskim.

Kancelaria stale współpracuje z tłumaczami przysięgłymi także innych, niż w/w języków obcych.

Współpracujemy także z doświadczonymi adwokatami, radcami prawnymi, przedstawicielami nauki prawa, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, a także biegłymi rewidentami i biegłymi księgowymi.

Kancelaria posiada bardzo dogodne warunki obsługi Klientów, stawiając do ich dyspozycji trzy obszerne gabinety, w tym jeden mogący pełnić funkcję sali konferencyjnej, gdzie odbywają się zgromadzenia wspólników spółek prawa handlowego i gdzie można dokonywać czynności z jednorazowym udziałem nawet 20 osób.

Kancelaria dysponuje również specjalnym dodatkowym gabinetem (usytuowanym na parterze budynku mieszczącym Kancelarię) bez barier architektonicznych przeznaczonym na dokonywanie czynności z osobami niepełnosprawnymi lub z osobami w podeszłym wieku.

Siedziba Kancelarii mieści się w ścisłym centrum Bielskiej Starówki, przy ulicy Cieszyńskiej nr 8, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Okręgowego Bielska-Białej (vis á vis Wydziału Ksiąg Wieczystych). W sąsiedztwie Kancelarii mieszczą się dwa parkingi oraz liczne miejsca parkingowe przy ulicy prowadzącej do usytuowanej w sąsiedztwie Katedry pw. Św. Mikołaja; obecnie w odległości 100 m od Kancelarii, realizowana jest inwestycja obejmująca nowy wielopoziomowy parking, który służyć będzie także Klientom Kancelarii.

Tworzący Kancelarię notariusze – jako osoby zaufania publicznego – czuwają – bezstronnie – nad zgodnym z prawem i optymalnym zabezpieczeniem interesów wszystkich stron uczestniczących w dokumentowanych w Kancelarii czynnościach notarialnych.

Podstawowym i realizowanym w naszej Kancelarii celem jest zapewnienie naszym Klientom rzetelnej obsługi notarialnej, gwarantującej pewność dokonywanych czynności, ich skuteczność i osiągnięcie oczekiwanych przez Klientów skutków prawnych, co ma przekładać się na poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i zaufanie do Kancelarii.

Liczebność merytorycznego personelu Kancelarii (m.in. trzech notariuszy i dwóch aplikantów) sprawia, iż istnieje możliwość dostosowania dni i godzin dokumentowanych w naszej Kancelarii czynności do potrzeb Klientów, a w sytuacjach, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub inne szczególne okoliczności (pomimo braku barier architektonicznych w Kancelarii), notariusze mogą dokonać czynności także poza Kancelarią.

W Kancelarii udziela się bezpłatnych informacji w zakresie przyszłych czynności notarialnych, w trakcie wcześniej uzgodnionych spotkań z notariuszem w lokalu Kancelarii.

Zapewniamy także możliwość skorzystania przez Klienta ze stanowiska komputerowego.

Kancelaria dysponuje następującymi adresami mailowymi do kontaktu:
dariuszrzadkowski@wp.pl
rzadkowska.kaplan@wp.pl
notariusze.sekretariat@gmail.com

W Kancelarii dostępny jest kontakt telefoniczny z notariuszem lub personelem Kancelarii pod numerami telefonu:
+ 48 33 815 19 99
+ 48 33 811 79 77
+ 48 33 812 68 97
+ 48 693 904 988
+ 48 606 400 888

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.